Hundsäker trädgård

Kombinationen hund och trädgård kan vara alldeles underbar så länge du ser till att trädgården verkligen är säker för hunden. Men hur går du tillväga?

En viktig sak att se till är att hunden inte kan rymma. Hos https://wernamodesign.se/produkt-kategori/staket/ finns fina staket att sätta upp. De förhindrar hunden att komma ut, och de skyddar också mot att andra hundar tar sig in på tomten. Det är dock inte bara staketet du bör se över.

flicka och hund i trädgårdenSkräp i trädgården

Utomhus kan hunden stöta på en del risker. Om du har en större trädgård eller kanske nyligen har flyttat in i ditt boende har du kanske inte gått igenom hela trädgården. Då kan det finnas skräp, plast och annat som är farligt för hunden. Det kan också ligga spikar eller andra vassa föremål på marken. Du kan råka ut för rejäla veterinärkostnader om hunden skadar sig eller äter något olämpligt. Det finns alltså flera skäl att gå igenom trädgården noga innan hunden släpps ut. Varför inte passa på att sätta upp eller kontrollera staketet samtidigt?

Giftiga växter

Hundar är relativt bra på att sortera ut vilka växter som är giftiga och inte. Om du har en hund som äter mycket gräs kan dock en eller annan växt slinka med när hunden äter och det kan sluta riktigt illa. Passa på att läsa på om vilka växter som är giftiga för hunden. Är växterna allt för många för att kunna rensas bort är ett alternativ att sätta munkorg på hunden.

Hundtjuvar

Det rapporteras allt mer om hundar som blir stulna av hundtjuvar ur trädgårdar, bilar och utanför affärer. Det gäller alltså att ha koll på sin hund även om den är ute ensam. Ett lås på grinden och ett staket som inte bara går att luta sig över är bra. Se också till att hunden är ordentligt märkt. Det gör den lättare att få tillbaka vid en eventuell stöld.