Terriergrupper

De flesta kennelklubbar har en egen klassificering av vilka hundraser som räknas som terriers. Den här typen av frågor går inte att helt avgöra vetenskapligt, och därför varierar klassificeringarna ganska mycket. Inte bara varierar det var en hund placeras, utan en del hundraser är bara godkända i vissa länder. Det gäller t.ex. American hairless terrier, som i dagsläget endast är godkänd som en egen ras av den amerikanska kennelklubben. Den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique Internationale gör en indelning i sektioner: stora och mellanstora terriers, små terriers, bullterriers och leksaksterriers, men denna indelning följs endast av få nationella kennelklubbar. Många klubbar, däribland den svenska, placerar dock terriers som grupp nummer tre, vilket även FCI gör.

I vissa länder återfinns terriers istället i andra grupper, och den som vill samla hela terrier-familjen får då leta på många håll. Det finns ett stort antal terrier-raser, och de har många olika användningsområden. Man kan därför, i vissa länder, hitta terriers i samtliga av grupperna leksakshundar, sällskapshundar, brukshundar och icke-brukshundar. Det genetiska ursprunget har ingen betydelse för denna indelning. Därför kan vissa schnauzerraser placeras i terriergruppen av vissa kennelklubbar.

Designer-terriers

Terriers är dessutom populära att använda vid skapandet av s.k. designerhundar. Utbudet av denna typ av hundar har skjutit i höjden de senaste åren, men är egentligen inte nytt. Bullterrier-raserna uppstod genom korsningar mellan terriers och bulldoggar, men då var det framför allt vissa fysiska och mentala egenskaper som stod i fokus. Dagens arbete fokuserar ofta på utseende, även om det naturligtvis också handlar om att skapa en hund med ett visst temperament och beteende. Hundraser som uppstått på detta sätt, och där terriers har använts i avelsarbetet, räknas i allmänhet inte in bland ”riktiga” terriers. Det är dock framför allt en fråga om när rasen uppstod, så det är mycket troligt att vissa terrierkorsningar i framtiden kommer att räknas som egna raser, om de blir så populära att en rasstandard etableras.